Symbolic Numbers, syms

Kategori: MATLAB , 07 Ağustos 2019 , JanFranco


Herhangi bir programlama dilinde aşağıdaki tanımı yapmamız mümkün değildir:


y = x^2 + 4*x + 5;
Bu şekilde bir tanımlama yapabilmek için öncelikle x değişkenini tanımlamalıyız. Ancak x değişkeni burada bağımsız değişkendir. Bu nedenle bu tarz bir tanımlamayı fonksiyonlar ile yapabiliriz. MATLAB'da ise fonksiyon kullanmadan syms anahtar kelimesi ile bu tanımlamayı yapabiliriz:


syms x
y = x^2 + 4*x + 5;
x sembolünü oluşturduk. Daha sonra y denklemini oluşturduk. y değişkenini çağırdığımızda karşımıza direk olarak denklem çıkacaktır. Şimdi bir fonksiyon tanımlayalım:


syms f(a,b)

f(a,b) = a^3 + 5*b + 4;
f(3,3)
Bu şekilde sembolik fonksiyonlar oluşturabiliriz. Burada f(3, 3) sonucu 46 çıkacaktır. Çoklu hesaplama yapabilmek için sembolik diziler oluşturabiliriz:


syms a
values = [2*a a^3 a-2];
f(a) = values;
Burada f(1) şeklinde bir çağırım yaparsak, [2, 1, -1] şeklinde bir sonuç alırız.


Sonraki Yazı: assumptions(), assume(), assumeAlso()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.