Loops

Kategori: MATLAB , 03 Ağustos 2019 , JanFranco


For döngülerini, While döngülerini biliyoruz. Bu yazıda bu döngülerin MATLAB ortamında nasıl tanımlandığını göreceğiz. Ayrıca Switch - case yapısından da bahsedeceğim. For döngüsü ile başlayalım:


a = 0;

for i=1:1:5
  a = a + 1;
end

disp(a)
Burada a adında bir değişken tanımladık. Bir for döngüsü açtık ve her adımda a değişkeninin değerini bir artırdık. Sonuç burada 5'tir. For döngüsü for - end anahtar kelimeleri ile tanımlanır. Burada i=1:1:5 diyerek de, i 1'den başlayacak, 1 1 artacak, 5'te duracak demiş olduk. For döngüsü ile basit bir faktoriyel hesabı yapalım:


x = input('Enter num: ');
mult = 1;

for i=x:-1:1
  mult = mult * i;
end

fprintf('%d\n', mult);
Diğer dillerde sıkça kullandığımız break ve continue anahtar kelimelerini MATLAB'da da kullanabiliriz:


x = input('Num: ')
prime = true;

for i=2:x-1
  if mod(x, i) == 0
    prime = false;
    fprintf('%d is not a prime number.', x);
    break
  end
end

if prime == true;
  fprintf('%d is a prime number', x);
end
Bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir döngü oluşturduk. While döngü tanımlayalım. MATLAB'da while - end anahtar kelimeleri ile bir while döngüsü oluşturabiliriz.


x = input('Num: ');

f = 1;
i = 1;

while i <= x
  f = f*i;
  i = i+1;
end

fprintf('%d! = %d', x, f);
While döngüsü ile bir sayının faktoriyelini bu şekilde alabiliriz. Son olarak switch - case yapısını görelim. MATLAB ortamında switch - case yapısında break anahtar kelimesini kullanmak zorunda değiliz. Ayrıca diğer dillerdeki default anahtar kelimesini burada otherwise olarak kullanacağız:


process = input('Process: ');

switch process
  case 0
    disp('0. process');
  case 1
    disp('1. process');
  case 2
    disp('2. process');
  otherwise
    disp('Try again');
end


Sonraki Yazı: Loop Examples
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.