Loop Examples

Kategori: MATLAB , 03 Ağustos 2019 , JanFranco


Bir önceki yazımda döngüleri anlattım. MATLAB ortamında döngü örnekleri yapalım. İki sayı alalım, mod() fonksiyonunu kullanmadan bölüm ve kalanı bulalım:


number1 = input('Bölünen: ');
number2 = input('Bölen: ');
number3 = 0;

while(number1 >= number2)
  
  number1 = number1 - number2;
  number3 = number3 + 1;
  
end

fprintf('Bölüm = %d Kalan = %d\n', number3, number1);
Bir matris tanımlayalım ve içerisini rastgele sayılar ile dolduralım. Daha sonra bu matristeki en büyük ve en küçük elementin toplamını bulalım:


matrix = zeros(4, 4);

for i=1:4
  for j=1:4
    matrix(i, j) = randi(100);
  end
end

minNumber = matrix(1, 1);
maxNumber = matrix(1, 1);

for i=1:4
  for j=1:4
    fprintf('%d%d. Process Max = %d Min = %d\n', i, j, maxNumber, minNumber)
    if(matrix(i, j) > maxNumber)
      maxNumber = matrix(i, j);
    elseif(matrix(i, j) < minNumber)
      minNumber = matrix(i, j);
    end
    
  end
end

fprintf('Minimum sayı + Maximum sayı = %d', (minNumber + maxNumber));
Burada zeros() fonksiyonu kendisine gönderilen parametre boyutunda, tüm elemanları 0 olan bir matris oluşturur. randi() fonksiyonu rastgele sayılar üretir. 1-100 arası, 3 ile bölünen sayıları mod() fonksiyonu kullanmadan bulalım:


for i=1:100
  sayi = i;
  j = 3;
  
  while(sayi >= j)
    sayi = sayi-j;
  end
  
  if(sayi == 0)
    disp(i);
  end
  
end
Bir string değerdeki ince ünlü, kalın ünlü ve ünsüz harflerin sayısını bulalım:


string = 'Jan Franco, JanFranco.com için içerik hazırlıyor.';

k = 0;
i = 0;
u = 0;
b = 0;

for a=1:length(string)
  
  switch string(a)
    case {'a', 'ı', 'o', 'u'}
      k = k + 1;
    case {'e', 'i', 'ö', 'ü'}
      i = i + 1;
    case ' '
      b = b + 1;
    otherwise 
      u = u + 1;
  end

end

fprintf('Kalınlar = %d Inceler = %d Bosluk = %d Unsuz = %d\n', k, i, b, u)
Kullanıcıdan bir sayı alalım. Bu sayının asal çarpanlarını bulalım:


number = input('Sayıyı girin: ');

for degisken=2:number-1
  
  if mod(number, degisken) == 0
    
    asal = true;
    
    for j=2:degisken-1
      
      if mod(degisken, j) == 0
        asal = false;
      end
      
    end
    
    if asal == true
        disp(degisken)
    end
    
  end
  
end
Son olarak rastgele bir matris oluşturalım. En düşük değeri, en yüksek değeri, en düşük değerin olduğu satırı ve en yüksek değerin olduğu satırı bulalım:


matrix = zeros(5, 5);

for i=1:5
  for j=1:5
    matrix(i, j) = randi(100);
  end
end

max = matrix(1, 1);
min = matrix(1, 1);
maxIndexSatir = 1;
minIndexSutun = 1;

for i=1:5
  for j=1:5
    if matrix(i, j) > max
      max = matrix(i, j);
      maxIndexSatir = i;
    elseif matrix(i, j) < min
      min = matrix(i, j);
      minIndexSutun = j;
    end
  end
end

fprintf('Max = %d Min = %d MaxSatir = %d MinSatir = %d\n', max, min, maxIndexSatir, minIndexSutun)


Sonraki Yazı: File Handling, Excel
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.