Input, Output

Kategori: MATLAB , 02 Ağustos 2019 , JanFranco


Kullanıcıdan bir input almak istiyorsak input() fonksiyonunu kullanırız. Fonksiyona parametre olarak mesaj da verebiliriz:


year = input('Enter year:')
name = input('Name:')
surname = input('Surname:')

nameSurname = [name, ' ', surname]

>>

Enter year:1998
Name:'Jan'
Surname:'Franco'

nameSurname =

    'Jan Franco'
Integer değerleri direk girebiliyorken, String değerleri direk giremiyoruz. Örneğin ad ve soyad değişkenlerine bir değer atamak için, program bizden input beklerken 'Jan' ve 'Franco' şeklinde girmemiz gerekir. Ve bir matris şeklinde yani dizi şeklinde input bekleniyorsa, kullanıcı [ ] parantezleri içerisinde girmek zorundadır.

Konsola yazı yazdırmak için disp() fonksiyonunu kullanırız:


num = 40;
disp('Hello World!');
disp(num);
score = input('Enter your score:');

disp(score);
disp(['Your score:', score]);
disp(['Your score:', num2str(score)]);

>>

Hello World!
    40

Enter your score:100
   100

Your score:d
Your score:100
Eğer bir String ifadeyle bir numeric ifadeyi birlikte kullanacaksak num2str fonksiyonunu kullanmamız gerekir.

Değişkenli bir mesaj bastırmak için yukarıdaki kod satırını kullanabiliriz. Veya C dilinde olduğu gibi %d %s gibi değişkenler kullanabiliriz. sprintf('') ile kullanılır ancak bir değişkene atanmalıdır. Bastırılmak istendiği zaman o değişken çağırılmalıdır.


brand = input('Brand: ');
price = input('Price: ');

disp(['Brand: ', brand, ', price: ', num2str(price)]);

brand = input('Brand: ');
price = input('Price: ');

format = sprintf('Brand: %s, price: %d', brand, price)

>>

Brand: 'Huawei'
Price: 4500
Brand: Huawei, price: 4500
Brand: 'Samsung'
Price: 3000

format =

    'Brand: Samsung, price: 3000'
fprintf fonksiyonu ile bir değişken kullanmak zorunda değiliz:


brand = input('Brand: ');
price = input('Price: ');

fprintf('Brand: %s, price: %d', brand, price)


Sonraki Yazı: Variables
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.