Kategori: MATLAB

Başlıklar

Computer Vision, Plate Recognition Project

Kategori: MATLAB, 11 Ağustos 2019

Computer Vision, Plate Recognition Project

Bu yazımda araçların plakalarındaki harf ve sayıları tespit edeceğiz. Daha sonrasında plakayı yazıya dökeceğiz. İlk olarak veri kümesini oluşturalım:

 directory = dir('train'); fileNames = {directory.name}; fileNames = fileNames(3:end); images = cell(2, length(fileNames)); for i=1:length(fileNames) images(1,i) = {imread(['train', '\', cell2mat(fileNames(i))])}; fileName = cell2mat(fileNames(i)); images(2,i) = {fileName(1)}; end save('img_data.mat', 'images'); ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 524 | 0 | 3 min read

Artificial Neural Networks, Fitting

Kategori: MATLAB, 11 Ağustos 2019

Artificial Neural Networks, Fitting

Bu yazımda MATLAB ortamında yapay sinir ağı modeli oluşturmayı ve train etmeyi göstereceğim. Yapay sinir ağları bir machine learning algoritmasıdır. Bu yazının amacı algoritmayı göstermek değil, bu algoritmanın MATLAB ortamında nasıl kullanılacağını göstermektir. Artificial Neural Networks hakkında Machine Learning ve Data Mining bölümlerinde detaylıca yazılar hazırlayacağım. Verisetini alalım:

 ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 574 | 0 | 1 min read

Image Processing, Finding Circles - 2

Kategori: MATLAB, 11 Ağustos 2019

Image Processing, Finding Circles - 2

Bir önceki yazımda tüm objeleri tespit edip, yuvarlak olanları işaretlemiştik. Bu yazımda ise renkleri, parlaklıkları farklı olan çemberleri tespit edip etraflarına sınır çizeceğiz. Resmi alalım:

 image = imread('img2.png'); figure,imshow(image); 

finding circles
imfindcircles() fonksiyonu ile yuvarlak objeleri bulabiliriz:

 [centers, radii] = imfindcircles(image, ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 447 | 0 | 1 min read

Image Processing, Finding Circles

Kategori: MATLAB, 11 Ağustos 2019

Image Processing, Finding Circles

Bu yazımda çember, dikdörtgen gibi şekillere sahip ofis malzemelerini tespit edeceğiz. Bu malzemelerden yuvarlak olanları işaretleyeceğiz. Resmi alarak başlayalım:

 image = imread('img1.png'); 

image processing
Resmi grayscale resme çevirelim ve imbinarize() fonksiyonu ile binary resim elde edelim:

 grayImage = rgb2gray(image); bwImage = ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 459 | 0 | 2 min read

Image Processing, Plane Project

Kategori: MATLAB, 11 Ağustos 2019

Image Processing, Plane Project

Bu projemizde havadan çekilmiş iki uçak resmindeki farkı bulacağız. İlk resimde elimizde belirli bir sayıda uçak park halinde, ikinci resimde bazı uçaklar yerinde değil. Yerini terk eden uçakları tespit edeceğiz. Resimleri alalım:

 plane1 = imread('img1.jpg'); plane2 = imread('img2.jpg'); figure,imshow(plane1); figure,imshow(plane2); 

plane project

... Devamını Oku


JanFranco | 471 | 0 | 1 min read
Sayfa 1 next last »