for-each Loop

Kategori: Java , 09 Temmuz 2019 , JanFranco


C dilinden farklı olarak, Java'da for döngüsünün basitleştirilmiş hali olan for-each döngüsü mevcuttur. Python diline aşina olanlar için for x in list: kullanımının Java'daki halidir. Klasik for döngüsünde bir değişken tanımlarız, o değişkenin bitişini veririz ve değişkeni artırır veya azaltırız. for-each döngüsünde ise listede gezinecek bir obje yaratırız. O obje listenin başından sonuna kadar dolaşır. Kullanımını görelim. İlk olarak Student adında bir class tanımlayalım:


public class Student {

	private String name, surname;
	
	public Student(String name, String surname) {
		this.name = name;
		this.surname = surname;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Student [name=" + name + ", surname=" + surname + "]";
	}
	
	public String write() {
		return "Name = " + name + "\nSurname = " + surname;
	}
	
}
Main classımıza dönelim ve for-each döngülerini tanımlayalım:

public class Main_class {

	public static void main(String args[]) {
		
		String[] array = {"Apple", "Orange"};
		int[] array2 = {1, 2, 3, 4, 5};
		Student [] array3 = {new Student("Jan", "Franco"), new Student("Jane", "Franco")};
		
		System.out.println("For each - String");
		for(String s : array) {
			System.out.println(s);
		}
		
		System.out.println("For each - Integer");
		for(int i : array2) {
			System.out.println(i);
		}
		
		System.out.println("Standard for loop - Object with method");
		for(int i=0; i<array3.length; i++) {
			System.out.println(array3[i].write());
		}
		
		System.out.println("Standard for loop - Object");
		for(int i=0; i<array3.length; i++) {
			System.out.println(array3[i]);
		}
		
		System.out.println("For each - Object with method");
		for(Student s : array3) {
			System.out.println(s.write());
		}
		
		System.out.println("For each - Object");
		for(Student s : array3) {
			System.out.println(s);
		}
		
	}
	
}
Konsolu inceleyelim:

For each - String
Apple
Orange
For each - Integer
1
2
3
4
5
Standard for loop - Object with method
Name = Jan
Surname = Franco
Name = Jane
Surname = Franco
Standard for loop - Object
Student [name=Jan, surname=Franco]
Student [name=Jane, surname=Franco]
For each - Object with method
Name = Jan
Surname = Franco
Name = Jane
Surname = Franco
For each - Object
Student [name=Jan, surname=Franco]
Student [name=Jane, surname=Franco]


Sonraki Yazı: ArrayLists
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.