Vector, Stack

Kategori: Java , 14 Temmuz 2019 , JanFranco


Bu yazımızda Vector ve Stack veri yapılarını göreceğiz. Vector veri yapısını daha önce görmedik. ArrayList ile karşılaştırarak biraz inceleyelim. Vector'ün ArrayList'e benzer bir yapısı vardır ancak temel farklar şunlardır, ArrayList paralel çalışır, çoklu thread kullanır, Vector tek bir thread kullanır, paralellik yoktur. Ayrıca eğer ArrayList'in kapasitesi dolarsa, boyutu %50 artırır. Vector aynı durumda boyutunu %100 artırır. Tek tek methodları açıklamayacağız. Kodlar zaten gayet anlaşılır:import java.util.Stack;
import java.util.Vector;

public class Main_class {

	public static void main(String[] args){
		
		Vector<String> vector = new Vector<String>();
		
		vector.add("Java");
		vector.add("Python");
		vector.add("C++");
		vector.add("Go");
		vector.add("Php");

		for(String s : vector){
			
			System.out.println(s);
			
		}
		
		System.out.println("İlk element: " + vector.firstElement());
		System.out.println("Son element: " + vector.lastElement());
		
		System.out.println("*************************");
		
		Stack<String> stack = new Stack<String>();
		
		stack.push("Java");
		stack.push("Pyhthon");
		stack.push("Php");
		
		for(String s : stack){
			
			System.out.println(s);
			
		}
		
		System.out.println("Son element: " + stack.peek());
		
		stack.pop();
		stack.pop();
		
		System.out.println("Son element: " + stack.peek());
		
		for(String s : stack){
			
			System.out.println(s);
			
		}
		
		stack.push("Çıkar");
		System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + stack.pop());
		
		for(String s : stack){
			
			System.out.println(s);
			
		}

		System.out.println(stack.isEmpty());
		
		System.out.println("*******************");
		
		stack.add("1");
		stack.add("2");
		stack.add("3");
		stack.add("4");
		
		while(!stack.isEmpty()){
			
			System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + stack.pop());
			
		}
	}
	
}
Çıktı:

Java
Python
C++
Go
Php
İlk element: Java
Son element: Php
*************************
Java
Pyhthon
Php
Son element: Php
Son element: Java
Java
Eleman çıkarılıyor: Çıkar
Java
false
*******************
Eleman çıkarılıyor: 4
Eleman çıkarılıyor: 3
Eleman çıkarılıyor: 2
Eleman çıkarılıyor: 1
Eleman çıkarılıyor: Java


Sonraki Yazı: Iterator vs ListIterator
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.