Using LinkedList as Queue

Kategori: Java , 15 Temmuz 2019 , JanFranco


PriorityQueue yapısını görmüştük. Bu yazımızda ise Queue sınıfından bir obje oluşturacağız, referans olarak da bir LinkedList vereceğiz. Kullanımını görelim:


import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class Main_class {

	public static void main(String[] args){
		
		Queue<String> que = new LinkedList<String>();
		
		que.offer("Java");
		que.offer("Python");
		que.offer("PHP");
		que.offer("C++");
		
		System.out.println("İlk eleman: " + que.peek());
		que.poll();
		
		System.out.println("**************");
		
		for(String s : que){
			System.out.println(s);
		}
		
		System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + que.poll());
		System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + que.poll());
		System.out.println("Kuyruk doluluk: " + que.isEmpty());
		System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + que.poll());
		System.out.println("Kuyruk doluluk: " + que.isEmpty());
		System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + que.poll());
		System.out.println("Kuyruk doluluk: " + que.isEmpty());
		
		System.out.println("*********************");
		
		que.offer("Java");
		que.offer("Python");
		que.offer("PHP");
		que.offer("C++");
		
		while(!que.isEmpty()){
			
			System.out.println("Eleman çıkarılıyor: " + que.poll());
			
		}
	}
	
}
Konsolda:

İlk eleman: Java
**************
Python
PHP
C++
Eleman çıkarılıyor: Python
Eleman çıkarılıyor: PHP
Kuyruk doluluk: false
Eleman çıkarılıyor: C++
Kuyruk doluluk: true
Eleman çıkarılıyor: null
Kuyruk doluluk: true
*********************
Eleman çıkarılıyor: Java
Eleman çıkarılıyor: Python
Eleman çıkarılıyor: PHP
Eleman çıkarılıyor: C++


Sonraki Yazı: Exception Handling, Try, Catch, Finally
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.