Try With Resources

Kategori: Java , 17 Temmuz 2019 , JanFranco


Önceki yazılarımızda görmüştük. Bir Input/Output işlemi yapıyorsak dosyayı işimiz bitince kapatmalıyız. Ayrıca objeyi try-catch dışında tanımlamalıyız vs. gibi durumlar vardı. Java kolaylık sağlamak açısından Try With Resources denilen bir tekniği bizlere sağlıyor. Bir try bloğu açıyoruz ve parantez içinde istediğimiz kadar referanslı obje tanımlayabiliyoruz. Bloğun içinde işlemlerimizi yapıyoruz. Catch bloğunda hataları yakalıyoruz. İşlemler bittiğinde otomatik olarak dosyalar kapatılacaktır:


import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Main_class {
	
	public static void main(String[] args){
		
		try(FileWriter fw = new FileWriter("C:\\Users\\ErenS\\Desktop\\diller.txt", true);
				FileWriter fw2 = new FileWriter("C:\\Users\\ErenS\\Desktop\\Deneme2.txt", true);
						FileWriter fw3 = new FileWriter("C:\\Users\\ErenS\\Desktop\\Deneme3.txt", true)){
			
			Scanner scanner = new Scanner(System.in);
			while(true) {
				System.out.print("Bir dil giriniz: ");
				String dil = scanner.nextLine();
				
				fw.write(dil + "\n");
				
				if(dil.equals("-1")) {
					System.out.println("Programdan çıkılıyor, diller.txt dosyasını kontrol edin.");
					break;
				}
				
			}
			
		} catch (IOException e) {
			System.out.println("Hata oluştu...");
		}
		
	}
	
}


Sonraki Yazı: FileReader
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.