Space Game

Kategori: Java , 27 Temmuz 2019 , JanFranco


Baya bir zaman önceden bir kurs kapsamında bu basit oyunu yazmıştım. Oyunların mantığı açısından, GUI işlemleri açısından ve basit grafik işlemleri açısından benim için yararlı bir uygulama olmuştu. Kaynak kodlarını paylaşayım:

Space Game


public class Fire {

	private int x, y;
	
	public Fire(int x, int y) {
		this.x = x;
		this.y = y;
	}

	public int getX() {
		return x;
	}

	public void setX(int x) {
		this.x = x;
	}

	public int getY() {
		return y;
	}

	public void setY(int y) {
		this.y = y;
	}
	
}

import java.awt.EventQueue;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Color;

public class GamePanel extends JFrame {

	private static final long serialVersionUID = 1L;

	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					GamePanel frame = new GamePanel();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	public GamePanel() {
		setBackground(Color.BLACK);
		setResizable(false);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 880, 600);
		setFocusable(false);
		Panel contentPane = new Panel();
		setContentPane(contentPane);
		
	}

}

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.Timer;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.imageio.stream.FileImageInputStream;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class Panel extends JPanel implements KeyListener, ActionListener{
	
	private Timer timer = new Timer(5, this);
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	private int elapsedTime = 0, usedFire = 0;
	private BufferedImage image;
	private ArrayList<Fire> fires = new ArrayList<>();
	private int spaceshipLoc = 0, spaceshipDir = 20, fireDir = 1, enemyLoc = 0, enemyDir = 2, enemySize = 30, fireWidth = 15, fireHeight = 30;
	
	public Panel() {
		
		timer.start();
		
		try {
			image = ImageIO.read(new FileImageInputStream(new File("C:\\Users\\ErenS\\Desktop\\spaceship.png")));
		} catch (FileNotFoundException e) {
			System.out.println("File Error");
		} catch (IOException e) {
			System.out.println("I/O Error");
		}
		
		setBackground(Color.BLACK);
		setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setLayout(null);
		
		requestFocus();
		addKeyListener(this);
		setFocusable(true);
		setFocusTraversalKeysEnabled(false);
		
	}
	
	public boolean control() {
		
		for(Fire fire : fires) {
			
			if(new Rectangle(fire.getX(), fire.getY(), fireWidth, fireHeight).intersects(new Rectangle(enemyLoc, 0, enemySize, enemySize))) {
				return true;
			} else {
				return false;
			}
			
		}
		
		return false;
		
	}
	
	@Override
	public void paintComponent(Graphics g) {
		super.paintComponent(g);
		elapsedTime += 5;
		g.setColor(Color.red);
		g.fillOval(enemyLoc, 0, enemySize, enemySize);
	  g.drawImage(image, spaceshipLoc, 500, image.getWidth() / 10, image.getHeight() / 10, this);
	  
	  g.setColor(Color.blue);
	  
	  for(Fire fire : fires) {
			if(fire.getY() < 0) {
				fires.remove(fire);
			}
			else {
				g.fillRect(fire.getX(), fire.getY(), fireWidth, fireHeight);
			}
		}
	  
	  if(control()) {
	  
	  	timer.stop();
	  	String gameOver = "Finished!\n"
	  			+	"Elapsed Time = " + elapsedTime / 1000.0 + "s\n"
	  			+	"Fire Used = " + usedFire + "\n";
	  	JOptionPane.showMessageDialog(this, gameOver);
	  	System.exit(0);
	  }
	  
	}
	
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {

		for(Fire fire : fires) {
			fire.setY(fire.getY() - fireDir);
		}
		
		enemyLoc += enemyDir;
		
		if(enemyLoc >= 880 - enemySize) {
			enemyDir *= -1;
		}
		if(enemyLoc <= 0) {
			enemyDir *= -1;
		}
		
		repaint();
	}

	@Override
	public void keyPressed(KeyEvent e) {
		
		int code = e.getKeyCode();
		
		if (code == KeyEvent.VK_RIGHT) {
			if(spaceshipLoc < 880 - image.getWidth() / 10) {
				spaceshipLoc += spaceshipDir;
			}
		}
		if (code == KeyEvent.VK_LEFT) {
			if(spaceshipLoc > 0) {
				spaceshipLoc -= spaceshipDir;
			}
		}
		if (code == KeyEvent.VK_CONTROL) {
			fires.add(new Fire(spaceshipLoc + 12, 500));
			usedFire++;
		}
		
		repaint();
	}

	@Override
	public void keyReleased(KeyEvent e) {

	}

	@Override
	public void keyTyped(KeyEvent e) {

	}

}
Klavyenin sağ ve sol yön tuşları ile uzay gemisini hareket ettiriyoruz. Program ilk açıldığından itibaren geçen süreyi ve ettiğimiz ateş sayısını ölçüyor. Eğer ateş ile top kesişirse oyun bitiyor ve geçen süre ile ateş sayısı ekrana bastırılıyor. Ateş etmek için de Control tuşuna basıyoruz. Gayet basit ve anlaşılır bir uygulama. Github linki:

https://github.com/janFrancoo/Java-Projects/tree/master/Space%20Game


Sonraki Yazı: Bank Customer Management Project in Java
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.