Iterator vs ListIterator

Kategori: Java , 15 Temmuz 2019 , JanFranco


Iterator

Tüm yapılar kullanabilir. (Set ve List) Sadece ileri gidebilir. (next) ListIterator

List Interface'sinden türeyen yapılar kullanabilir. İleri gitmenin yanında geri de gidebilir. (next ve previous) Iterator'a ek olarak bir add() methodu barındırır.

Direk örnek kod üzerinden görelim:


import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.ListIterator;
import java.util.Set;

public class Main_Class {

	public static void main(String[] args){
		
		Set<String> hashset = new HashSet<String>();
		List<String> list = new ArrayList<String>();
		
		hashset.add("Java");
		hashset.add("Python");
		hashset.add("PHP");
		hashset.add("C++");
		
		list.add("Java");
		list.add("Phython");
		list.add("PHP");
		list.add("C++");
		
		Iterator<String> iterator1 = hashset.iterator();
		Iterator<String> iterator2 = list.iterator();
		
		while(iterator1.hasNext()){
			System.out.println(iterator1.next());
		}
		
		System.out.println("---------------------");
		
		while(iterator2.hasNext()){
			System.out.println(iterator2.next());
		}
		
		System.out.println("*********************");
		
		List<String> list2 = new ArrayList<String>();
		
		list2.add("Java");
		list2.add("Phython");
		list2.add("PHP");
		list2.add("C++");
		
		ListIterator<String> listIterator = list2.listIterator();
		
		while(listIterator.hasNext()){
			System.out.println(listIterator.next());
		}
		
		System.out.println("-----------------------");
		
		while(listIterator.hasPrevious()){
			System.out.println(listIterator.previous());
		}
		
	}
	
}
Konsolda:

Java
C++
PHP
Python
---------------------
Java
Phython
PHP
C++
*********************
Java
Phython
PHP
C++
-----------------------
C++
PHP
Phython
Java


Sonraki Yazı: Iterable Interface, Creating Own Iterable Class
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.