Interfaces

Kategori: Java , 10 Temmuz 2019 , JanFranco


Interface'leri birer kural listesi gibi düşünebiliriz. Interface'lerde değişkenler tanımlayamayız. Fonksiyon prototiplerini tanımlayabiliriz. Bu yazdığımız fonksiyon prototipleri, Interface'yi implemente eden class tarafından zorunlu olarak override edilir. Örneğin bir Interface tanımladık ve içinde void add_number(); şeklinde bir fonksiyon prototipi tanımladık. Bir sınıf açıp, bu Interface'yi implemente edersek direk olarak hata alırız. Hatada add_number fonksiyonunun override edilmediği söylenir. Yani Java o sınıfta add_number fonksiyonunun olmasını zorunlu kılar. Interface oluştururken genelde isminin başına 'I' karakterini ekleriz. IStudent.java gibi. Aşağıdaki şekilde tanımlanırlar:


public interface IStudent {}
Interface oluşturduk, fonksiyon prototipleri verelim:

public interface IStudent {
	
	void add_student();
	void remove_student();
	int search_student();
	
}
Interface'yi implemente etmek için implements anahtar kelimesi kullanılır:

public class Student implements IStudent{}
Student adında bir sınıf açtık ve IStudent interface'sini implemente ettik. Eclipse IDE direk olarak hata verdi ve hataya tıklayıp fix ettiğimizde otomatik olarak fonksiyonlar override edildi:


public class Student implements IStudent{

	@Override
	public void add_student() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void remove_student() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public int search_student() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return 0;
	}	

}
Kullanışlı bir Object Oriented özelliğidir. Özellikle çoklu çalışılan büyük projelerde çok işe yarar.


Sonraki Yazı: Static Keyword
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.