Getter, Setter Methodlar ve This

Kategori: Java , 07 Temmuz 2019 , JanFranco


Getter, setter methodları anlayabilmemiz için Car adında ayrı bir sınıf açalım. Bu Car sınıfının içinde arabanın model, renk, motor bilgisi, kapı sayısı, tekerlek sayısı gibi bilgiler olsun. Bir sınıfın özelliklerini tanımlarken mutlaka private erişim etiketiyle tanımlamalıyız. Private etiketi ile tanımladığımız fonksiyonlara, değişkenlere tanımladığımız sınıf dışından erişemeyiz. Peki bu araba sınıfının private değişkenlerine nasıl erişeceğiz, nasıl değiştireceğiz? Bunları yapabilmek için getter, setter methodları kullanabiliriz. Getter methodu değişkenleri return ederken, setter methodu aldığı parametreyi değişkenlere atar. Bu methodları kullanabilmemiz için de public etiketi ile tanımlanmış olmaları gerekir. Car.java adında yeni bir dosya açalım:public class Car {

	private String color, modal, engine;
	private int doors, wheels;
	
	public void setModal(String modal) {
		this.modal = modal;
	}
	
	public String getModal() {
		return modal;
	}
}
Main.java dosyamızda bu Car sınıfından bir obje türetelim ve getter, setter methodları kullanalım:


public class Main_class {
	
	public static void main(String args[]) {
				
		Car car = new Car();
		
		car.setModal("Renault");
		
		System.out.println("Modal = " + car.getModal());
	
	}
	
}
Çıktı olarak konsolda Renault yazısını göreceğiz. Car.java adında bir dosya açmamıza gerek yoktu. Car sınıfını Main.java dosyasında da açabilirdik. Car.java dosyasında setter methodunda parametre olarak String modal adında bir değişken tanımladık. Ancak Car.java dosyasında da aynı isimde bir değişken var. Burada Car.java dosyasındaki modal değişkenini vurgulamak için başına this anahtar kelimesini getiririz.


Sonraki Yazı: Constructors
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.