Exception Handling, Creating Own Exception Classes

Kategori: Java , 16 Temmuz 2019 , JanFranco


Kendi Exception sınıflarımızı oluşturabilir, hata mesajlarını ayarlayabiliriz. Hemen örneğe geçelim. İlk olarak InvalidAgeExcecption adında bir sınıf açalım:


public class InvalidAgeException extends ArithmeticException{

	public InvalidAgeException(String Message) {
		super(Message);
	}
	
	@Override
	public void printStackTrace() {
		System.out.println("Bu bir invalid age hatasıdır...");
	}
	
}
ArtihmeticException sınıfından miras aldık. Bu sayede Message ve printStackTrace methodlarını kullanabiliriz. Main_class'tan kullanalım, önceki fonksiyonumuzu tekrar yazalım:

import java.util.Scanner;

public class Main_class {
	
	public static void mekanKontrol(int yas) {
		
		if(yas < 18) {
			throw new InvalidAgeException("Invalid age");
		}
		else {
			System.out.println("Mekana hoşgeldiniz...");
		}
		
	}

	public static void main(String[] args){
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Yaş: ");
		int yas = scanner.nextInt();
		
		try {
			mekanKontrol(yas);
		} catch (InvalidAgeException e) {
			e.printStackTrace();
			System.out.println("********");
			System.out.println(e);
		}
	}
	
}
Konsolda sırasıyla printStackTrace methodundaki yazıyı ve constructor içine gönderdiğimiz mesajı göreceğiz:

Yaş: 1
Bu bir invalid age hatasıdır...
********
InvalidAgeException: Invalid age


Sonraki Yazı: FileInputStream, FileOutputStream
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.