Draw App

Kategori: Java , 25 Temmuz 2019 , JanFranco


Swing ile yaptığım basitin de basiti bir çekiliş uygulamasını paylaşacağım. Basit fonksiyonları olan bir GUI program. Add people butonu ile seçilen txt dosyasındaki satırları listeye ekliyor, clear list ile listeyi siliyor, draw ile rastgele bir index üretip o indexteki elemanı bize gösteriyor ve o elemanı siliyor, add butonu textAreadaki stringi listeye ekliyor, remove listedeki seçili Stringi siliyor. Yapımı 10 dakika bile sürmez ancak ben yine de paylaşayım.

Draw App


import java.awt.EventQueue;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFileChooser;
import java.awt.List;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;

public class MainForm extends JFrame {

	private static final long serialVersionUID = 1L;
	private JPanel contentPane;
	public String path;
	private JTextField textField;

	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					MainForm frame = new MainForm();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	public MainForm() {
		setResizable(false);
		setTitle("Draw");
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 335, 301);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		
		List list = new List();
		list.setBounds(10, 10, 312, 137);
		contentPane.add(list);
		
		JLabel label = new JLabel("");
		label.setBounds(10, 223, 312, 35);
		contentPane.add(label);
		
		JButton btnNewButton = new JButton("Draw!");
		btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				
				if(list.getItemCount() != 0) {
					Random random = new Random();
					int size = list.getItemCount();
					int winner = random.nextInt(size);
					label.setText("Winner is : " + list.getItem(winner));
					list.remove(winner);
				} else {
					label.setText("Please add people.");
				}
			
			}
		});
		btnNewButton.setBounds(223, 157, 99, 23);
		contentPane.add(btnNewButton);
		
		JButton btnNewButton_1 = new JButton("Add People");
		btnNewButton_1.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				
				JFileChooser fc = new JFileChooser();
				int r = fc.showOpenDialog(null);
				
				if (r == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
					path = fc.getSelectedFile().getAbsolutePath();
					
					try(Scanner scanner = new Scanner(new FileReader(path))){
						
						while(scanner.hasNextLine()) {
							
							list.add(scanner.nextLine());
							
						}
						
						
					} catch (IOException e) {
						System.out.println("Hata oluştu...");
					}
					
	            } 
				
			}
		});
		btnNewButton_1.setBounds(10, 157, 99, 23);
		contentPane.add(btnNewButton_1);
		
		JButton btnClearList = new JButton("Clear List");
		btnClearList.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				
				list.removeAll();
				label.setText("");
				
			}
		});
		btnClearList.setBounds(119, 157, 99, 23);
		contentPane.add(btnClearList);
		
		JButton btnNewButton_2 = new JButton("Add");
		btnNewButton_2.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				
				if(textField.getText() != "") {
					list.add(textField.getText());
					label.setText("");
				}
				else {
					label.setText("Empty text.");
				}
				
			}
		});
		btnNewButton_2.setBounds(119, 191, 99, 23);
		contentPane.add(btnNewButton_2);
		
		JButton btnRemove = new JButton("Remove");
		btnRemove.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			
				if(list.getSelectedIndex() >= 0) {
					list.remove(list.getSelectedIndex());
					label.setText("");
				}
				else {
					label.setText("Empty list.");
				}
				
			}
		});
		btnRemove.setBounds(223, 191, 99, 23);
		contentPane.add(btnRemove);
		
		textField = new JTextField();
		textField.setBounds(10, 192, 99, 20);
		contentPane.add(textField);
		textField.setColumns(10);
	}
}


Sonraki Yazı: GUI, Dynamic Search
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.