Constructors

Kategori: Java , 07 Temmuz 2019 , JanFranco


Bir sınıftan obje ürettiğimizde ilk olarak o sınıfın constructor methodu çağırılır. Bir önceki yazımızda constructor method yazmamıştık. Eğer biz yazmazsak, Java arkaplanda bizim göremediğimiz bir constructor tanımlar. Constructor adı üzerinde bir sınıfı inşa eden, ayağa kaldıran yapıcı methoddur. Daha iyi anlamak için örnek üzerinden görelim. İlk olarak Account.java adında bir dosya açalım:public class Account {

	private String name, mail, phone, accountNo;
	private double balance;
	
	public Account(String name, String mail, String phone, String accountNo, double balance) {
		this.name = name;
		this.mail = mail;
		this.phone = phone;
		this.accountNo = accountNo;
		this.balance = balance;
	}
	
	public Account(String name, String accountNo, double balance) {
		this(name, "unknown@unknown.com", "0000000", accountNo, balance);
	}
	
	public Account() {
		this("Unknown name", "unknown@unknown.com", "00000000", "00000000", 0.0);
	}
	
	public void showAccount() {
		System.out.println("Account No: " + this.accountNo);
		System.out.println("Name: " + this.name);
		System.out.println("eMail: " + this.mail);
		System.out.println("Phone: " + this.phone);
		System.out.println("Balance: " + this.balance);
	}
	
}
Burada 4 ayrı method yazdık. Hepsini açıklayacağız fakat ilk olarak şunu bilelim, Javada aynı isimde farklı parametre sayısına sahip methodlar tanımlayabiliriz. Bu nasıl mümkün diye düşünürseniz arkaplanda Java bu fonksiyonlara otomatik farklı isimler vermekte. Burada ilk 3 method constructor methoddur. public Account() şeklinde tanımladığımız parametre almayan constructor default constructordır. Eğer bir contructor tanımlamazsak Java otomatik olarak bu şekilde bir method oluşturur. Tabi içinde bir kod yer almaz. Biz de yazmayabilirdik. Bir üstündeki methodda 3 parametre verdik. Eğer Main Class'tan bir obje üretilir ve sadece 3 parametre gönderilirse bu method çağırılacak. En üstteki constructor ise en sağlıklı olanı. Tüm bilgiler girildiği zaman o method çağırılacaktır. En alttaki showAccount methodu, sınıftaki değişkenleri topluca konsola yazmakta. Şimdi Main_Class.java dosyasında 3 obje oluşturalım ve görelim:


public class Main_class {
	
	public static void main(String args[]) {
				
		Account account1 = new Account();
		Account account2 = new Account("Jan Franco", "12345", 152.12);
		Account account3 = new Account("Jan Franco", "poisonweeb@gmail.com", "12345", "12345", 152.12); 
	
		account1.showAccount();
		System.out.println("*****************");
		account2.showAccount();
		System.out.println("*****************");
		account3.showAccount();
	}
	
}
Konsola basılacak bilgiler aşağıdaki gibidir:

Account No: 00000000
Name: Unknown name
eMail: unknown@unknown.com
Phone: 00000000
Balance: 0.0
*****************
Account No: 12345
Name: Jan Franco
eMail: unknown@unknown.com
Phone: 0000000
Balance: 152.12
*****************
Account No: 12345
Name: Jan Franco
eMail: poisonweeb@gmail.com
Phone: 12345
Balance: 152.12


Sonraki Yazı: Inheritance, Super, Override
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.