ArrayLists

Kategori: Java , 09 Temmuz 2019 , JanFranco


Bu yazımızda Java'da verileri depolamak için kullandığımız bir veri yapısı olan ArrayList veri yapısını ve bu veri yapısının methodlarını kullanacağız. Kullanımı oldukça basit olduğundan, kullanılan methodları basitçe özet geçeceğiz ve direk kodu paylaşacağız. add methodu listeye veri ekler, remove methodu aldığı parametreyi listede arar ve bulursa siler, indexOf methodu aldığı parametreyi liste arar, bulursa indexini return eder, set methodu listedeki bir veriyi günceller, ilk parametresi güncellenecek verinin indexi, ikinci değeri yeni değeridir. ArrayList tanımlanmasına bakalım. İlk olarak aşağıdaki kütüphane import edilmelidir:


import java.util.ArrayList;
ArrayListler aşağıdaki şekilde tanımlanır:

ArrayList<Type> <object_name> = new ArrayList<>;
Methodlarını ve kendisini daha iyi anlamak için bir Worker classı açalım:

import java.util.ArrayList;

public class Workers {

	ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
	
	public void print_workers() {
		
		System.out.println("Total workers = " + list.size());
		
		for(String s : list) {
			System.out.println(s);
		}
		
	}
	
	public void add_worker(String name) {
		
		list.add(name);
		System.out.println("New worker added!");
		
	}
	
	public void delete_worker(String name) {
	
		int index = list.indexOf(name);
		
		if (index > 0){
			list.remove(name);
			System.out.println("Worker deleted!");
		} else {
			System.out.println("Could not found!");
		}
		
	}
	
	public void search_worker(String name) {
		
		int index = list.indexOf(name);
		
		if(index > 0) {
			System.out.println("Got found in position " + index);
		} else {
			System.out.println("Coult not found!");
		}
		
	}
	
	public void update_worker(String name, String oldName) {
		
		int index = list.indexOf(oldName);
		list.set(index, name);
		System.out.println("Updated!");
		
	}
}
Bu sınıfta bir önceki yazımızda anlattığımız for-each döngüsü kullanılarak yazılan bir print fonksiyonu, update fonksiyonu, silme fonksiyonu, ekleme fonksiyonu ve arama fonksiyonu yazdık. Şimdi Main classta bu fonksiyonları kullanalım:

public class Main_class {

	public static void main(String args[]) {
		
		Workers workers = new Workers();
		
		workers.add_worker("Jan");
		workers.add_worker("Jane");
		workers.add_worker("Bla bla");
		workers.print_workers();
		
		workers.search_worker("Bla bla");
		workers.delete_worker("Bla bla");
		workers.search_worker("Bla bla");
		
		workers.update_worker("Jaaaaaan", "Jan");
		workers.print_workers();
		
	}
	
}
Konsolda çıktı:

New worker added!
New worker added!
New worker added!
Total workers = 3
Jan
Jane
Bla bla
Got found in position 2
Worker deleted!
Coult not found!
Updated!
Total workers = 2
Jaaaaaan
Jane


Sonraki Yazı: Autoboxing, Unboxing
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.