Creating and Showing Comments

Kategori: Python / Django , 28 Eylül 2019 , JanFranco


Yazdığımız yazılara yorum yazma özelliği ekleyelim. Bu yorumları da tarihe göre sıralayarak gösterelim. İlk olarak models.py dosyasını açalım ve Comment modeli tasarlayalım:


class Comment(models.Model):
  article = models.ForeignKey(Article, on_delete = models.CASCADE, verbose_name = "Yazı", related_name= "comments")
  comment_author = models.CharField(max_length = 50, verbose_name = "İsim")
  comment_content = models.CharField(max_length = 200, verbose_name = "Yorum")
  created_date = models.DateTimeField(auto_now_add= True, verbose_name = "Tarih")
  def __str__(self):
    return self.comment_content
article değişkenini tanımlarken related_name adında bir parametre kullandık. Bunun anlamı şudur, article.comments diyerek, veritabanında ilgili yazıyla ilgili yorumlara ulaşabiliriz. Yeni bir model oluşturduğumuz için aşağıdaki komutları çalıştıralım:


python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
Yorumları admin panelinden kontrol edebilmek için admin.py dosyasını açalım ve ekleyelim:


from .models import Article,Comment

admin.site.register(Comment)
detail.html dosyasını açalım ve yorum bırakma formu oluşturalım:


<div class="card my-4">
  <h5 class="card-header">Yorum bırakın</h5>
  <div class="card-body" style="padding: 15px;">
	<form method="POST" action="{% url 'article:comment' article.id %}">
        {% csrf_token %}
        <label>İsim:</label>
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control" style="width: 250px;" name="comment_author">
        </div>
        <label>Yorum:</label>
        <div class="form-group">
		  <textarea class="form-control" rows="3" name="comment_context"></textarea>
		</div>
	  <button type="submit" class="btn btn-danger" style="float: right;">Ekle</button>
	</form>
  </div>
</div>
urls.py dosyasını açalım ve aşağıdaki path'i ekleyelim:


path('comment/<int:id>', views.addComment, name = "comment"),
views.py dosyasını açalım ve addComment fonksiyonunu yazalım:


def addComment(request, id):
  article = get_object_or_404(Article, id = id)
  if request.method == "POST":
    comment_author = request.POST.get("comment_author")
    comment_context = request.POST.get("comment_context")

    newComment = Comment(comment_author = comment_author, comment_content = comment_context)
    newComment.article = article
    newComment.save()

  return redirect("/articles/article/" + str(id))
Yorumları tarihe göre sıralayarak gösterebilmek için ilk olarak views.py dosyasını açalım ve detail() fonksiyonunu aşağıdaki şekilde güncelleyelim:


def detail(request, id):
  article = get_object_or_404(Article, id = id)
  comments = article.comments.all()
  context = {
    "article": article,
    "comments": comments
  }
  return render(request, "detail.html", context)
detail.html dosyasını açalım ve ekleyelim:


<h5>Yorumlar</h5>
<br>
{% if comments %}
  {% for comment in comments %}
	<div class="media mb-4">
	  <img class="d-flex mr-3 rounded-circle" src="http://placehold.it/50x50" l>
		<div class="media-body">
		  <h5 class="mt-0">{{comment.comment_author}}</h5>
		  {{comment.comment_content}}
		  <p style="float: right;">{{comment.created_date}}</p>
		</div>
 	</div>
  {% endfor %}
{% else %}
  <div class="alert alert-danger">Henüz bir yorum bulunmuyor.</div>
{% endif %}
Yorumları sıralayabilmek için models.py dosyasını açalım ve Comment sınıfının altında bir meta sınıf tanımlayalım:


class Meta():
    ordering = ['-created_date']
Sınıfta değişiklik yaptığımız için aşağıdaki komutları çalıştıralım:


python manage.py makemigrations
python manage.py migrate


Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.