Articles Page, Adding Code Snippet

Kategori: Python / Django , 27 Eylül 2019 , JanFranco


Tüm yazıların olduğu bir sayfa yapmak için article klasöründeki urls.py dosyasını açalım ve aşağıdaki path'i ekleyelim:


path('', views.articles, name = "articles"),
article klasöründeki views.py dosyasını açalım ve aşağıdaki fonksiyonu ekleyelim:


def articles(request):
  articles = Article.objects.all()
  return render(request, "articles.html", {"articles": articles})
articles.html dosyasını oluşturalım ve içeriğini şu şekilde düzenleyelim:


{% extends "layout.html" %}

{% block body %}
  <h3>Yazılar</h3>
  <hr>
  {% if articles %}
    {% for article in articles %}
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8">
          <h3 class="mt-4"><a href="article/{{article.id}}">{{article.title}}</a></h3>
          <p class="lead" style="padding-left: 550px;">
            Yazar: <a href="#">{{article.author}}</a>
          </p>
          <hr>
          {% if article.article_image %}
            <img class="img-fluid rounded" src="{{article.article_image.url}}" alt="">
          {% endif %}
          <p class="lead">
            {{article.content|safe}}
          </p>
          <hr>
        </div>
    </div>
    {% endfor %}
  {% else %}
    <div class="alert alert-danger">Herhangi bir yazı bulunmuyor!</div>
  {% endif %}
{% endblock body %}
Code snippet eklemek için layout.html dosyasını açalım ve aşağıdaki satırı ekleyelim:


<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/google/code-prettify@master/loader/run_prettify.js"></script>
Editörde aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:


<pre class="prettyprint">
	Code
</pre>


Sonraki Yazı: Filters, Read More, Dynamic Href
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.