strstr()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


strstr fonksiyonu, bir string içinde başka bir string değer arar. Eğer bulursa bulduğu kısmın başını işaret eden bir pointer döner. Bulamazsa NULL pointer döner. Fonksiyonun prototipini görelim:


#include <string.h>
char *strstr(const char *str, const char *substr);
Fonksiyonu kullanabilmek için "string.h" kütüphanesini import etmemiz gerekir. Örnek üzerinden anlatalım:

char *str = "The quick brown fox jumped over the lazy dogs.";
char *p, *p2;
p = strstr(str, "lazy");
printf("%s\n", p);
p2 = strstr(str, "wombat");
Burada konsola "lazy dogs." basılır. İlk fonksiyonda str içinde "lazy" kelimesini aradık. Kelime bulunduğunda pointer kelimenin başını gösterir. printf ile p değerini ekrana bastırdığımızda "lazy dogs." yazısını görürürüz. İkinci fonksiyonda "wombat" kelimesi str içinde olmadığından, p NULL pointer olur.


Sonraki Yazı: strtok()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.