strspn(), strcspn()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


strspn fonksiyonu bir string değerde, gönderilen parametrenin kaç harfinin uyduğunu döner. strcspn ise gönderilen parametreyi string değerde arar ve bulduğu yere kadar olan kısmın uzunluğunu döner. Önce fonksiyon parametrelerini görelim:


size_t strspn(char *str, const char *accept);
size_t strcspn(char *str, const char *reject);
Fonksiyonları kullanabilmek için "string.h" kütüphanesini import etmemiz gerekir. Örnek üzerinden görelim:

char str1[] = "a banana";
char str2[] = "the bolivian navy on manuvers in the south pacific";

n1 = strspn(str1, "aeiou");
n2 = strspn(str1, "ab ");
n3 = strcspn(str2, "y");
strspn fonksiyonu ilk parametre olarak, işlem yapacağı stringi, ikinci parametre olarak da kabul edilen harfleri alır. İlk fonksiyonda aeiou harfleri gönderilmiş. Burada n1 değişkeninin değeri 1 çıkar. Çünkü sadece ilk harfi uymakta. İkinci fonksiyonun değeri 4 çıkar. Üçüncü fonksiyonda y harfi olan kısma kadarki uzunluk 16 çıkar. Yani n3 değeri 16'dır. Bir örnek daha görelim:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main () {
   int len;
   const char str1[] = "ABCDEFG019874";
   const char str2[] = "ABCD";

   len = strspn(str1, str2);

   printf("Length of initial segment matching %d\n", len );
   
   return(0);
}
Programın çıktısı:

Length of initial segment matching 4


Sonraki Yazı: strstr()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.