strftime()

Kategori: C , 01 Temmuz 2019 , JanFranco


strftime fonksiyonu, struct tm tipinden bir structın bilgilerini formatlayarak bir stringde saklamamızı sağlar. Fonksiyon prototipi şu şekildedir:


#include <time.h>

size_t strftime(char *str, size_t maxsize, const char *format, const struct tm *timeptr);
İlk parametre, oluşan stringin nerede saklanacağınıdır. İkinci parametre maximum ne kadar veri yazılacağıdır. Üçüncü parametre format bilgisidir. Dördüncü parametre, verilerin çekileceği struct tm tipinden bir struct'tır. Format için gerekli bilgiler:

Format		Açıklama								Örnek

%a		Kısaltılmış gün adı							Sun
%A		Tam gün adı								Sunday
%b		Kısaltılmış ay adı							Mar
%B		Tam ay adı								March
%c		Tarih ve saat								Sun Aug 19 02:56:02 2012
%d		Ayın günü (0-31)							19
%H		24 saat formatında saat bilgisi						14
%I		12 saat formatında saat bilgisi						05
%j		Yılın günü (0-365)							231
%m		Decimal olarak ayın günü (0-12)						08
%M		Dakika (0-60)								55
%p		AM - PM bilgisi								PM
%S		Saniye (0-61)								02
%U		Yılın haftası (0-53) (Pazar ilk gün olarak kabul edilir)		33
%w		Haftanın günleri (0-6) (Pazar 0 kabul edilir)				4
%W		Yılın haftası (0-53) (Pazartesi ilk gün olarak kabul edilir)		34
%x		Tarih									08/19/12
%X		Saat									02:50:06
%y		Yılın son iki hanesi (00-99)						01
%Y		Yıl									2012
%Z		Timezone								CDT
%%		% işareti								%
Örnek yapalım:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main () {
   time_t rawtime;
   struct tm *info;
   char buffer[80];

   time( &rawtime );

   info = localtime( &rawtime );

   strftime(buffer,80,"%x - %I:%M%p", info);
   printf("Formatted date & time : |%s|\n", buffer );
  
   return(0);
}
Program çıktısı:

Formatted date & time : |08/23/12 - 12:40AM|


Sonraki Yazı: rand()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.