strcpy(), strncpy()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


strcpy ve strncpy fonksiyonları, bir string değerin başka bir string değere kopyalanmasını sağlar. Fonksiyon prototipleri:


#include<string.h>

char *strcpy(char *dest, char *src);
char *strncpy(char *dest, char *src, size_t n);
Fonksiyonu kullanabilmek için "string.h" kütüphanesini import etmemiz gerekir. Örnek kullanım:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char str1[10]= "awesome";
  char str2[10];
  char str3[10];

  strcpy(str2, str1);
  strcpy(str3, "well");
  puts(str2);
  puts(str3);

  return 0;
}
>>

awesome
well


Sonraki Yazı: strspn(), strcspn()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.