strchr(), strrchr()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


strchr ve strrchr fonksiyonları, string içinde bir karakter arayabilmemize yarar. Fonksiyon prototipleri:


#include<string.h>

char *strchr(char *str, int c);
char *strrchr(char *str, int c);
Fonksiyonu kullanabilmek için "string.h" kütüphanesini import etmemiz gerekir. İki fonksiyon da return değeri olarak bir pointer döner. Örneğin "Hello World!" stringinde 'r' karakterini arıyorsak, fonksiyon bize r karakterinin olduğu yeri işaret eden bir pointer döner. strchr aramaya baştan başlarken, strrchr fonksiyonu karakteri aramaya sondan başlar. Örnek üzerinden gösterelim:

#include <stdio.h>

int main() {

  char *str = "maze mix mojo mate";
  char *p;

  for(p = strchr(str, 'm'); p != NULL; p = strchr(p + 1, 'm')) {
    printf("Found m!, p: %s\n", p);
  }

	return 0;
}
Bu programın çıktısı:

Found m!, p: maze mix mojo mate
Found m!, p: mix mojo mate
Found m!, p: mojo mate
Found m!, p: mate


Sonraki Yazı: strcpy(), strncpy()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.