strcat(), strncat()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


strcat ve strncat fonkisyonları, iki string değeri birleştirmek için kullanılır. Fonksiyon prototipleri aşağıdadır:


#include<string.h>

int strcat(const char *dest, const char *src);
int strncat(const char *dest, const char *src, size_t n);
Fonksiyonu kullanabilmek için "string.h" kütüphanesini import etmemiz gerekir. strcat fonksiyonu direk olarak iki stringi birleştirir. strncat fonksiyonu verilen parametre kadar birleştirme yapar. İlk string'e ikinci string'in n kadar karekterini ekler. Örnek üzerinden gösterelim:

#include <stdio.h>

int main() {

  char dest[20] = "Hello";
  char *src = ", World!";
  char numbers[] = "12345678";
  
  printf("dest before strcat: \"%s\"\n", dest);
  
  strcat(dest, src);
  printf("dest after strcat: \"%s\"\n", dest);
  
  strncat(dest, numbers, 3);
  printf("dest after strncat: \"%s\"\n", dest);

	return 0;
}
Bu programın çıktısı aşağıdadır:

dest before strcat: "Hello"
dest after strcat: "Hello, World!"
dest after strncat: "Hello, World!123"


Sonraki Yazı: strchr(), strrchr()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.