sin(), cos(), tan()

Kategori: C , 01 Temmuz 2019 , JanFranco


Triginometrik hesaplamalar için sin, cos, tan fonksiyonlarını kullanabiliriz. Bu fonksiyonları kullanabilmek için math.h kütüphanesini dahil etmemiz gerekir. Fonksiyon prototipleri:


#include <math.h>

double sin(double x);
float sinf(float x);
long double sinl(long double x);

double cos(double x);
float cosf(float x);
long double cosl(long double x);

double tan(double x);
float tanf(float x);
long double tanl(long double x);
sin, cos ve tan fonksiyonlarının, return tiplerine göre farklı fonksiyonları vardır. Ezberlememiz gerekmiyor. Bu fonksiyonlarının sonuna f harfini koyarsak return tipi double değil float oluyor. Aynı şekilde l harfi koyarsak da return tipi long double oluyor. Örneklere geçelim:

double sinx;
long double ldsinx;

sinx = sin(3490.0);
ldsinx = sinl((long double)3.490);

double tanx;
long double ldtanx;

tanx = tan(3490.0);
ldtanx = tanl((long double)3.490);


Sonraki Yazı: asin(), acos(), atan()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.