puts(), fputs()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


puts ve fputs fonksiyonları konsola veya dosyaya yazma işlemi yaparlar. İlk olarak fonksiyon prototiplerini görelim:


int puts(const char *s);
int fputs(const char *s, FILE *stream);
puts fonksiyonu, aldığı parametreyi direk konsola yazar. fputs fonksiyonu ilk parametresinde yazacağı datayı alır. İkinci parametresinde nereye yazacağını belirler. fputs ile konsola ve dosyaya yazma işlemi yapalım:

FILE *fp = fopen("myFile.txt", "w");

char s[100] = "JanFranco!\n";

fputs(s, stdout);

fputs(s, fp);
fputs fonksiyonunun ikinci parametresini stdout yaparak, s arrayini konsola yazdırmış olduk. fp yaparak yani file pointer göndererek de dosyaya yazmış olduk. Konsola yazmak için sadece puts fonksiyonunu da kullanabiliriz:

char s[100] = "JanFranco!\n";

puts(s);


Sonraki Yazı: putc(), fputc(), putchar()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.