putc(), fputc(), putchar()

Kategori: C , 30 Haziran 2019 , JanFranco


putc, fputc ve putchar fonksiyonları, konsola veya dosyaya bir karakter yazmak için kullanılır. Fonksiyon prototiplerini görelim:


int putc(int c, FILE *stream);
int fputc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);
putc fonksiyonu ile fputc fonksiyonu aynı işi yapar. Aralarında bizi ilgilendiren bir fark yoktur. putchar ise direk olarak konsola yazar. putchar fonksiyonu genellikle kullanılmaz. putchar fonksiyonu yerine fputc fonksiyonu fputc(c, stdout); şeklinde kullanılır. Bir örnek yapalım:

#include <stdio.h>

int main(){

  char i;

  for(i = 'A'; i <= 'Z'; i++)
    fputc(i, stdout);

  fputc('\n', stdout);

  return 0;

}
Bu şekilde alfabeyi konsola bastırmış olduk.


Sonraki Yazı: fseek(), rewind(), ftell()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.