difftime()

Kategori: C , 01 Temmuz 2019 , JanFranco


difftime fonksiyonu, kendisine gönderilen iki tarihin birbirinden farklarını saniye cinsinden döndürür. Fonksiyon prototipi aşağıdadır:


#include <time.h>

double difftime(time_t time1, time_t time2);
Bir örnek yapalım:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main () {
  time_t start_t, end_t;
  double diff_t;

  printf("Starting of the program...\n");
  time(&start_t);

  printf("Sleeping for 5 seconds...\n");
  sleep(5);

  time(&end_t);
  diff_t = difftime(end_t, start_t);

  printf("Execution time = %f\n", diff_t);
  printf("Exiting of the program...\n");

  return(0);
}
Sonucun 5 saniye olmasını bekleriz:

Starting of the program...
Sleeping for 5 seconds...
Execution time = 5.000000
Exiting of the program...


Sonraki Yazı: asctime(), ctime()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.