asctime(), ctime()

Kategori: C , 01 Temmuz 2019 , JanFranco


asctime fonksiyonu struct tm tipindeki bir struct'taki bilgileri stringe çevirirken, ctime fonksiyonu time_t tipindeki bir değişkenin bilgilerini stringe çevirir. Fonksiyon prototipleri:


#include <time.h>

char *asctime(const struct tm *timeptr);
char *ctime(const time_t *timer);
asctime fonksiyonu, bir stringi işaret eden pointer döner. Pointer tarafından işaret edilen string ise timeptr structındaki bilgileri tutar. timeptr structı, kütüphanenin içinde bulunan bir struct'tır ve şu şekildedir:

struct tm {
  int tm_sec;     /* seconds, range 0 to 59     */
  int tm_min;     /* minutes, range 0 to 59      */
  int tm_hour;    /* hours, range 0 to 23       */
  int tm_mday;    /* day of the month, range 1 to 31 */
  int tm_mon;     /* month, range 0 to 11       */
  int tm_year;    /* The number of years since 1900  */
  int tm_wday;    /* day of the week, range 0 to 6  */
  int tm_yday;    /* day in the year, range 0 to 365 */
  int tm_isdst;    /* daylight saving time       */
};
Pointer tarafından gösterilen string formatı şu şekildedir:

Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy
Burada www ve mmm değerleri, haftanın günü ve ayın harflerle yazılmış halidir. Bir örnek yapalım:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

int main () {
  struct tm t;

  t.tm_sec  = 10;
  t.tm_min  = 10;
  t.tm_hour  = 6;
  t.tm_mday  = 25;
  t.tm_mon  = 2;
  t.tm_year  = 89;
  t.tm_wday  = 6;

  puts(asctime(&t));
  
  return(0);
}
struct tm tipinde bir struct tanımladık ve verileri girdik. Daha sonra puts fonksiyonu ile asctime fonksiyonunu kullandık ve parametre olarak struct t'nin adresini gönderdik. Bu programın çıktısı şu şekildedir:

Sat Mar 25 06:10:10 1989
ctime fonksiyonu parametre olarak time_t tipinde bir değişken alır. Örnek yapalım:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main () {
  time_t curtime;

  time(&curtime);

  printf("Current time = %s", ctime(&curtime));

  return(0);
}
Burada kullanılan time fonksiyonu başka bir yazıda daha ayrıntılı anlatılacakır. Program çıktısı:

Sun May 19 19:11:27 2019


Sonraki Yazı: localtime()
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.