Snake Game

Kategori: C , 05 Ağustos 2019 , JanFranco


Bugün C dilinde efsane yılan oyununu kodladım. Eksikleri vs. tabi ki var. Geliştirilmeye müsait. İlk olarak önemli fonksiyonlardan ve algoritmadan bahsedeyim:

İlk kodlamaya başladığımda oyunun donması problemiyle karşılaştım. Donmasından kastım şu, yılanımızın hareket etmesi için sürekli olarak tuşa basmamız gerekiyor. Yani klavyeden input almasak sürekli sola gidebilir ancak yön değiştirmek için klavyeden input almamız gerekiyor. Her input aldığımızda oyun duruyor ve kullanıcıdan tuş bekliyor. Yani oyun akmıyor, sürekli duruyor. Biraz araştırdım fakat birazdan göreceğiniz fonksiyonu ilk araştırmamda göremediğim için kendimce şöyle bir çözüm ürettim: program iki threadden oluşsun, ilk thread oyun olsun, ikinci thread ise klavyeden input alsın. Böylelikle ilk threadde oyun akacakken, ikinci thread sadece input bekleyecek. Tabi daha sonrasında "conio.h" kütüphanesindeki kbhit() fonksiyonunu buldum. Bu fonksiyon klavyeden bir tuşa basılıp basılmadığını kontrol ediyor. İlk açıklamam gereken fonksiyon buydu.

Önceki yazımda bahsettim fakat ikinci önemli fonksiyon go_to_xy() fonksiyonu. Bu fonksiyonu kullanabilmek için "windows.h" kütüphanesini import etmeliyiz. Konsolda cursor'u istediğimiz noktaya bu şekilde taşıyabiliriz.

Oyunun algoritmasını anlatayım. Yılanın kafası ve vücudundaki her bir nokta bir struct. Bu structlar bir dizide tutuluyor. Her bir parçanın, kafa da dahil, x, y koordinatı, yönü, tipi var. Tipi resimden de görüleceği gibi '+' sembolü. İlk olarak sağa giderek oyun başlıyor. Kullanıcı ok tuşlarından herhangi birine bastığı anda, yılanın kafasının bulunduğu koordinatta bir bend objesi oluşuyor. Bu bend objesine giren yılanın her bir parçası, bendin yönü neresi ise o yöne kayıyor. Yılanın kuyruğu bend objesine girince, yön değiştiriyor ve bendin aktifliği 0 oluyor.

Food olayını biraz değiştirdim. Foodlar rastgele çıkıyor ancak her birinin bir zamanı var. 5-15 saniye arasında kayboluyorlar ve yenileri türüyor. Bazıları zehirli (p - poisonous, f - food). Zehirli foodu yersek oyun bitiyor.

Dediğim gibi oyun geliştirilmeye müsait. Ben göremedim fakat hatalar olabilir. Kullanıcı arayüzü eklenebilir. Yılanın boyutunu, oyunun hızını, renkleri vs. değiştirebildiğimiz bir arayüz aslında güzel olabilirmiş. Son olarak oyunun hızını, while döngüsündeki Sleep fonksiyonunun parametresini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Kodu paylaşayım:


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<windows.h>
#include<time.h>

#define UP 72
#define DOWN 80
#define LEFT 75
#define RIGHT 77
#define END 27
#define WIDTH 120
#define HEIGHT 30
#define PANEL_X 2
#define PANEL_Y 2
#define SPEED_X3 1
#define SPEED_X2 10
#define SPEED_X1 100
#define SPEED_DEBUG 500

typedef struct{
  int x;
  int y;
  int dir;
  char look;
}partOfSnake;

typedef struct{
  int x;
  int y;
  int safe;
  float time;
  char look;
}food;

typedef struct{
  int x;
  int y;
  int dir;
  int enabled;
}bend;

food f;
int bendCount = 0;
bend bArray[100];
COORD coord = {0, 0};

void go_to_xy(int x, int y){
  coord.X = x;
  coord.Y = y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

void game_board(){
  int x, y;
  for(x=PANEL_X; x<WIDTH; x++){
    go_to_xy(x, PANEL_Y);
    printf("*");
    go_to_xy(x, HEIGHT);
    printf("*");
  }
  for(y=PANEL_Y; y<HEIGHT; y++){
    go_to_xy(PANEL_X, y);
    printf("*");
    go_to_xy(WIDTH, y);
    printf("*");
  }
}

void draw_snake(partOfSnake array[], int length){
  int i, j;
  for(i=0; i<=length; i++){
    for(j=0; j<bendCount; j++){
      if(array[i].x == bArray[j].x && array[i].y == bArray[j].y){
        if(bArray[j].enabled){
          array[i].dir = bArray[j].dir;
        }
        if(i == length){
          bArray[j].enabled = 0;
        }
      }
    }
    if(array[i].dir == RIGHT){
      array[i].x = array[i].x + 1;
    }
    if(array[i].dir == LEFT){
      array[i].x = array[i].x - 1;
    }
    if(array[i].dir == DOWN){
      array[i].y = array[i].y + 1;
    }
    if(array[i].dir == UP){
      array[i].y = array[i].y - 1;
    }
    go_to_xy(array[i].x, array[i].y);
    printf("%c", array[i].look);
  }
}

void generate_food(int x, int y, float time, int s){
  f.x = x;
  f.y = y;
  f.time = time;
  if(s == 1){
    f.safe = 1;
    f.look = 'f';
  }else {
    f.safe = 0;
    f.look = 'p';
  }
  go_to_xy(f.x, f.y);
  printf("%c", f.look);
}

int game_over(partOfSnake array[], int length){
  int i;
  if(array[0].x >= WIDTH || array[0].y >= HEIGHT || array[0].x <= PANEL_X || array[0].y <= PANEL_Y)
    return 1;
  for(i=1; i<=length; i++){
    if(array[0].x == array[i].x && array[0].y == array[i].y)
      return 1;
  }
  return 0;
}

int main() {

  int i, x = 15, y = 10, snakeLength = 5;

  partOfSnake array[100];
  array[0].x = x;
  array[0].y = y;
  array[0].dir = RIGHT;
  array[0].look = '>';

  for(i=1; i<=snakeLength; i++){
    array[i].x = --x;
    array[i].y = y;
    array[i].dir = RIGHT;
    array[i].look = '+';
  }

  int foodX = rand() % (WIDTH - 1) + 2;
  int foodY = rand() % (HEIGHT - 1) + 2;
  float foodTime = rand() % (15) + 5;
  int foodS = rand() % 2;
  time_t startTime = time(NULL);

  while(!game_over(array, snakeLength)){
    game_board();
    generate_food(foodX, foodY, foodTime, foodS);
    draw_snake(array, snakeLength);

    if(time(NULL) - startTime > f.time){
      foodX = rand() % (WIDTH - 1) + 2;
      foodY = rand() % (HEIGHT - 1) + 2;
      foodTime = rand() % (15) + 5;
      foodS = rand() % 2;
      startTime = time(NULL);
    }

    if(array[0].x == f.x && array[0].y == f.y){
      if(f.safe == 0){
        break;
      }
      foodX = rand() % (WIDTH - 1) + 2;
      foodY = rand() % (HEIGHT - 1) + 2;
      foodTime = rand() % (15) + 5;
      foodS = rand() % 2;
      snakeLength++;
      if(array[snakeLength - 1].dir == LEFT){
        array[snakeLength].x = array[snakeLength - 1].x + 1;
        array[snakeLength].y = array[snakeLength - 1].y;
        array[snakeLength].dir = array[snakeLength - 1].dir;
        array[snakeLength].look = '!';
      }
      if(array[snakeLength - 1].dir == RIGHT){
        array[snakeLength].x = array[snakeLength - 1].x - 1;
        array[snakeLength].y = array[snakeLength - 1].y;
        array[snakeLength].dir = array[snakeLength - 1].dir;
        array[snakeLength].look = '!';
      }
      if(array[snakeLength - 1].dir == UP){
        array[snakeLength].x = array[snakeLength - 1].x;
        array[snakeLength].y = array[snakeLength - 1].y - 1;
        array[snakeLength].dir = array[snakeLength - 1].dir;
        array[snakeLength].look = '!';
      }
      if(array[snakeLength - 1].dir == DOWN){
        array[snakeLength].x = array[snakeLength - 1].x;
        array[snakeLength].y = array[snakeLength - 1].y + 1;
        array[snakeLength].dir = array[snakeLength - 1].dir;
        array[snakeLength].look = '!';
      }
    }

    if(kbhit()){
      int ch = getch();
      if(ch == END)
        break;
      if(ch == RIGHT){
        if(array[0].dir != LEFT){
          bArray[bendCount].x = array[0].x;
          bArray[bendCount].y = array[0].y;
          bArray[bendCount].dir = RIGHT;
          bArray[bendCount].enabled = 1;
          bendCount++;
          array[0].look = '>';
        }
      }
      if(ch == LEFT){
        if(array[0].dir != RIGHT){
          bArray[bendCount].x = array[0].x;
          bArray[bendCount].y = array[0].y;
          bArray[bendCount].dir = LEFT;
          bArray[bendCount].enabled = 1;
          bendCount++;
          array[0].look = '<';
        }
      }
      if(ch == UP){
        if(array[0].dir != DOWN){
          bArray[bendCount].x = array[0].x;
          bArray[bendCount].y = array[0].y;
          bArray[bendCount].dir = UP;
          bArray[bendCount].enabled = 1;
          bendCount++;
          array[0].look = '^';
        }
      }
      if(ch == DOWN){
        if(array[0].dir != UP){
          bArray[bendCount].x = array[0].x;
          bArray[bendCount].y = array[0].y;
          bArray[bendCount].dir = DOWN;
          bArray[bendCount].enabled = 1;
          bendCount++;
          array[0].look = 'v';
        }
      }
    }

    Sleep(SPEED_X2);
    system("CLS");
  }

}
Github: https://github.com/janFrancoo/C-Projects/blob/master/Snake%20Game/snake.c


Sonraki Yazı: Contact Management Application
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.