Multidimensional Arrays

Kategori: C , 26 Haziran 2019 , JanFranco


Şimdiye kadar arrayleri hep int a[10]; şeklinde tanımladık. Bu şekilde tanımladığımız diziler tek boyutlu dizilerdir. Çok boyutlu diziler tanımlayabiliriz aşağıdaki gibi:

int a[10][8];
Yukarıda 10x8'lik 2 boyutlu bir array tanımladık. Bu dizinin elemanlarına nasıl erişeceğimizi, elemanları nasıl atayacağımızı örnek üzerinden görelim:
int main(){
  
  int a[2][5] = {{10, 20, 30, 40, 55},
          {10, 18, 21, 30, 44}};
  int i, j;
  
  for(i = 0; i < 2; i++) { 
    for(j = 0; j < 5; j++) { 
      printf("%d ", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  
  return 0;
}
Burada 2x5 lik 2 boyutlu bir dizi oluşturduk. a[1] için {10, 20, 30, 40, 55} şeklinde bir dizi ve a[2] için {10, 18, 21, 30, 44} şeklinde bir başka dizi oluşturduk. Elemanları bu şekilde verdik. Erişmek için iç içe for döngüsü kullandık. Bu kodun çıktısı aşağıdadır:
10 20 30 40 55
10 18 21 30 44
a[0][0] elemanı 10, a[0][1] elemanı 20, a[1][0] elemanı 10, a[4][4] elemanı 44'tür.


Sonraki Yazı: Type Casting
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.