Linear Search

Kategori: C , 02 Temmuz 2019 , JanFranco


Searching algoritmalarından, linear search algoritmasını inceleyeceğiz. Algoritma oldukça basittir. Dizinin veya bir yapının (genellikle) başından başlayıp, tek tek elemanlarını kontrol ederiz. Nasıl kullanacağımızı görelim:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int linear_search(int arr[], int size, int number){
  int i;
  for(i=0; i<size; i++){
    if(arr[i] == number){
      return i;
    }
  }
  return -1;
}

int main() {

  int i, length, pos;
  int arr[100000];
  for(i=0; i<100000; i++){
    arr[i] = rand() % 1000;
  }
  length = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  pos = linear_search(arr, length, 999);

  if(pos == -1){
    printf("Not found!");
  }
  else{
    printf("Found at %d. position\n", pos);
    printf("%d. element of array is %d", pos, arr[pos]);
  }

  return 0;
}
Fonksiyonda eğer eleman bulunursa pozisyon, bulunmazsa -1 dönecektir. main fonksiyonunda ise 100.000 elemanlı bir dizi oluşturduk ve 0-1000 arası random sayılarla diziyi doldurduk. Daha sonra linear_search fonksiyonunu kullandık ve dönen değerin -1 olup olmadığını kontrol ettik. -1 değilse ekrana pozisyonu bastırdık.


Sonraki Yazı: Binary Search
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.