Hash Table with Struct

Kategori: C , 04 Temmuz 2019 , JanFranco


Bir önceki yazımızda hash table implemente etmiştik. Bu sefer tek bir değer değil, structları depolayacağız:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 10

struct element{
  int key;
  int value;
};

struct element *hashTable[SIZE];

int hash(int key){
  return key % SIZE;
}

void insert(int key, int value){
  struct element *iElement = malloc(sizeof(struct element));
  iElement->key = key;
  iElement->value = value;

  int index = hash(key);

  while(hashTable[index] != NULL && hashTable[index]->key != -1){
    index = hash(index + 1);
  }

  hashTable[index] = iElement;
}

struct element *search(int key){
  int index = hash(key);

  while(hashTable[index] != NULL){
    if(hashTable[index]->key == key){
      return hashTable[index];
    }

    index = hash(index + 1);
  }

  return NULL;
};

struct element *del(struct element *item){
  int index = hash(item->key);

  while(hashTable[index] != NULL){
    if(hashTable[index]->key == item->key){
      struct element *dummy = malloc(sizeof(struct element));
      dummy->key = -1;
      dummy->value = -1;
      hashTable[index] = dummy;
      return dummy;
    }

    index = hash(index + 1);
  }

  return NULL;
};

void display(){
  int i;

  for(i=0; i<SIZE; i++){
    if(hashTable[i] != NULL){
      printf("KEY = %d || VALUE = %d\n", hashTable[i]->key, hashTable[i]->value);
    }
    else{
      printf("~~\n");
    }
  }
}

int main() {

  int i;
  for(i=0; i<SIZE; i++){
    insert(rand() % SIZE, rand() % SIZE);
  }
  display();
  printf("****************\n");
  struct element *searched;
  searched = search(6);
  del(searched);
  insert(100, 100);
  display();

  return 0;
}
Output>>

KEY = 0 || VALUE = 4
KEY = 1 || VALUE = 1
KEY = 2 || VALUE = 5
KEY = 6 || VALUE = 7
KEY = 4 || VALUE = 9
KEY = 4 || VALUE = 2
KEY = 5 || VALUE = 5
KEY = 7 || VALUE = 1
KEY = 8 || VALUE = 8
KEY = 7 || VALUE = 1
****************
KEY = 0 || VALUE = 4
KEY = 1 || VALUE = 1
KEY = 2 || VALUE = 5
KEY = 100 || VALUE = 100
KEY = 4 || VALUE = 9
KEY = 4 || VALUE = 2
KEY = 5 || VALUE = 5
KEY = 7 || VALUE = 1
KEY = 8 || VALUE = 8
KEY = 7 || VALUE = 1


Sonraki Yazı: Comparison of Sorting Algorithms
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.