Bank Customer Management Project

Kategori: C , 28 Temmuz 2019 , JanFranco


Artık kişisel projelerimi de yayınlayacağım. Daha önceden bir banka müşteri yönetimi uygulaması yapmıştım. Uygulama geliştirilebilir tabi. Banka ile ilgili tüm fonksiyonları yazmadım.

Hesap açabiliyoruz, bir hesabı güncelleyebiliyoruz, bir hesaptan başka hesaba havale yapabiliyoruz, bir hesabın bilgilerini kontrol edebiliyoruz, bir hesabı silebiliyoruz, hesaplar listesine bakabiliyoruz. Dediğim gibi fonksiyonlar oldukça kısıtlı fakat siz üstüne koyarak geliştirebilirsiniz:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <Windows.h>
#include <string.h>

struct acc{
  int id;
  char name[30];
  char surname[30];
  char address[30];
  char phone[30];
  char createdDate[30];
  char lastOpDate[30];
  float balance;
};

typedef struct acc account;

int menu(){

  system("cls");
  int choice;

  printf("\n\n\n\t\t\t\tCUSTOMER ACCOUNT BANKING MANAGEMENT SYSTEM\n\n\n");
  printf("\t\t\t\t  \xB2\xB2\xB2\xB2\xB2 WELCOME TO THE MAIN MENU \xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\n\n\n");
  printf("\t\t\t\t1. Create New Account\n");
  printf("\t\t\t\t2. Update an Account\n");
  printf("\t\t\t\t3. Transactions\n");
  printf("\t\t\t\t4. Check Details of an Account\n");
  printf("\t\t\t\t5. Remove an Account\n");
  printf("\t\t\t\t6. Customer's List\n");
  printf("\t\t\t\t7. Exit\n\n\n");
  printf("\t\t\t\tEnter your choice: ");
  scanf("%d", &choice);

  if(choice < 1 || choice > 7){
    printf("\t\t\t\tError! Enter a valid number.\n\n\n\n\n\n");
    sleep(3);
    choice = menu();
    return choice;
  }

  return choice;

}

account *create_account(){
  int id;
  char name[30], surname[30], address[30], phone[30], buffer[30];
  float balance;
  time_t rawtime;
  struct tm *info;
  time(&rawtime);
  info = localtime(&rawtime);
  strftime(buffer,30,"%x", info);

  printf("\n\n\t\t\t\tEnter ID: ");
  scanf("%d", &id);
  printf("\t\t\t\tEnter Name - Surname: ");
  scanf("%s %s", name, surname);
  printf("\t\t\t\tEnter Address: ");
  scanf("%s", address);
  printf("\t\t\t\tEnter Phone: ");
  scanf("%s", phone);
  printf("\t\t\t\tEnter Balance: ");
  scanf("%f", &balance);

  account *newAcc = malloc(sizeof(account));
  newAcc->id = id;
  strcpy(newAcc->name, name);
  strcpy(newAcc->surname, surname);
  strcpy(newAcc->address, address);
  strcpy(newAcc->phone, phone);
  strcpy(newAcc->createdDate, buffer);
  strcpy(newAcc->lastOpDate, buffer);
  newAcc->balance = balance;

  return newAcc;
};

void customers_list(){

  FILE *fp;
  fp = fopen("acc", "r");
  char str1[300];

  printf("\n\n\n");

  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[8];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    printf("\tCUSTOMER ID: %s\n", array[0]);
    printf("\tCUSTOMER NAME: %s\n", array[1]);
    printf("\tCUSTOMER SURNAME: %s\n", array[2]);
    printf("\tCUSTOMER ADDRESS: %s\n", array[3]);
    printf("\tCUSTOMER PHONE: %s\n", array[4]);
    printf("\tCUSTOMER BALANCE: %s\n", array[5]);
    printf("\tCUSTOMER CREATED DAY: %s\n", array[6]);
    printf("\tCUSTOMER LAST OPERATION DAY: %s\n", array[7]);
    printf("\t****************************\n");
  }

  fclose(fp);
}

void check_detail(){

  FILE *fp;
  char name[30], id[10];
  printf("Enter ID: ");
  scanf("%s", id);
  printf("Enter name: ");
  scanf("%s", name);

  fp = fopen("acc", "r");
  char str1[300];

  printf("\n\n\n");

  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[8];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    if(strcmp(array[0], id) == 0 || strcmp(array[1], name) == 0){
      int ID = atoi(array[0]);
      float balance = strtod(array[5], NULL);
      printf("\tCUSTOMER ID: %d\n", ID);
      printf("\tCUSTOMER NAME: %s\n", array[1]);
      printf("\tCUSTOMER SURNAME: %s\n", array[2]);
      printf("\tCUSTOMER ADDRESS: %s\n", array[3]);
      printf("\tCUSTOMER PHONE: %s\n", array[4]);
      printf("\tCUSTOMER BALANCE: %f\n", balance);
      printf("\tCUSTOMER CREATED DAY: %s\n", array[6]);
      printf("\tCUSTOMER LAST OPERATION DAY: %s\n", array[7]);
      printf("\t****************************\n");
    }
  }

  fclose(fp);

}

void update_account(){

  FILE *fp, *fp2;
  char name[30], id[10];
  printf("Enter ID: ");
  scanf("%s", id);
  printf("Enter name: ");
  scanf("%s", name);

  int newID;
  char newName[30], newSurname[30], newAddress[30], newPhone[30], newBuffer[30];
  float newBalance;
  time_t rawtime;
  struct tm *info;
  time(&rawtime);
  info = localtime(&rawtime);
  strftime(newBuffer, 30, "%x", info);

  fp = fopen("acc", "r");
  fp2 = fopen("acc_tmp", "a+");
  char str1[300];

  printf("\n\n\n");

  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[8];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    if(strcmp(array[0], id) == 0 || strcmp(array[1], name) == 0){
      printf("\n\n\t\t\t\tEnter ID: ");
      scanf("%d", &newID);
      printf("\t\t\t\tEnter Name - Surname: ");
      scanf("%s %s", newName, newSurname);
      printf("\t\t\t\tEnter Address: ");
      scanf("%s", newAddress);
      printf("\t\t\t\tEnter Phone: ");
      scanf("%s", newPhone);
      printf("\t\t\t\tEnter Balance: ");
      scanf("%f", &newBalance);

      fprintf(fp2, "%d,", newID);
      fprintf(fp2, "%s,", newName);
      fprintf(fp2, "%s,", newSurname);
      fprintf(fp2, "%s,", newAddress);
      fprintf(fp2, "%s,", newPhone);
      fprintf(fp2, "%f,", newBalance);
      fprintf(fp2, "%s,", array[6]);
      fprintf(fp2, "%s\n", newBuffer);
    }
    else{
      int newID = atoi(array[0]);
      fprintf(fp2, "%d,", newID);
      fprintf(fp2, "%s,", array[1]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[2]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[3]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[4]);
      float newBalance = strtod(array[5], NULL);
      fprintf(fp2, "%f,", newBalance);
      fprintf(fp2, "%s,", array[6]);
      fprintf(fp2, "%s\n", array[7]);
    }
  }

  fclose(fp);
  fclose(fp2);

  remove("acc");
  rename("acc_tmp", "acc");
  printf("\t\t\t\tAccount(s) has been updated.\n\n");
  sleep(2);

}

void delete_account(){

  FILE *fp, *fp2;
  char name[30], id[10];
  printf("Enter ID: ");
  scanf("%s", id);
  printf("Enter name: ");
  scanf("%s", name);

  fp = fopen("acc", "r");
  fp2 = fopen("acc_tmp", "a+");
  char str1[300];

  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[8];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    if(strcmp(array[0], id) != 0 || strcmp(array[1], name) != 0){
      int newID = atoi(array[0]);
      fprintf(fp2, "%d,", newID);
      fprintf(fp2, "%s,", array[1]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[2]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[3]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[4]);
      float newBalance = strtod(array[5], NULL);
      fprintf(fp2, "%f,", newBalance);
      fprintf(fp2, "%s,", array[6]);
      fprintf(fp2, "%s\n", array[7]);
    }
  }

  fclose(fp);
  fclose(fp2);

  remove("acc");
  rename("acc_tmp", "acc");
  printf("\t\t\t\tAccount(s) has been deleted.\n\n");
  sleep(2);
}

void transactions(){

  FILE *fp, *fp2;
  char name[30], id[10], name2[30], id2[10], newBuffer[30];
  printf("From Whom ID: ");
  scanf("%s", id);
  printf("From Whom Name: ");
  scanf("%s", name);
  printf("To Whom ID: ");
  scanf("%s", id2);
  printf("To Whom Name: ");
  scanf("%s", name2);

  float sendB;
  time_t rawtime;
  struct tm *info;
  time(&rawtime);
  info = localtime(&rawtime);
  strftime(newBuffer, 30, "%x", info);

  fp = fopen("acc", "r");
  fp2 = fopen("acc_tmp", "a+");
  char str1[300];

  printf("\n\n\n");

  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[8];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    if(strcmp(array[0], id) == 0 || strcmp(array[1], name) == 0){
      printf("\t\t\t\tEnter Balance That You Want to Send: ");
      scanf("%f", &sendB);
      float newBalance = strtod(array[5], NULL);
      if(sendB > newBalance){
        printf("\t\t\t\tInsufficient balance!\n");
        fclose(fp);
        fclose(fp2);
        remove("acc_tmp");
        return;
      }
      newBalance -= sendB;

      int newID = atoi(array[0]);
      fprintf(fp2, "%d,", newID);
      fprintf(fp2, "%s,", array[1]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[2]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[3]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[4]);
      fprintf(fp2, "%f,", newBalance);
      fprintf(fp2, "%s,", array[6]);
      fprintf(fp2, "%s\n", newBuffer);
    }
    else if(strcmp(array[0], id2) == 0 || strcmp(array[1], name2) == 0){
      int newID = atoi(array[0]);
      fprintf(fp2, "%d,", newID);
      fprintf(fp2, "%s,", array[1]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[2]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[3]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[4]);
      float newBalance = strtod(array[5], NULL);
      newBalance += sendB;
      fprintf(fp2, "%f,", newBalance);
      fprintf(fp2, "%s,", array[6]);
      fprintf(fp2, "%s\n", newBuffer);
    }
    else{
      int newID = atoi(array[0]);
      fprintf(fp2, "%d,", newID);
      fprintf(fp2, "%s,", array[1]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[2]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[3]);
      fprintf(fp2, "%s,", array[4]);
      float newBalance = strtod(array[5], NULL);
      fprintf(fp2, "%f,", newBalance);
      fprintf(fp2, "%s,", array[6]);
      fprintf(fp2, "%s\n", array[7]);
    }
  }

  fclose(fp);
  fclose(fp2);

  remove("acc");
  rename("acc_tmp", "acc");
  printf("\t\t\t\tSuccessfully sent money!\n\n");
  sleep(2);
}

int main()
{
  int choice = 0;
  char c[1];
  account *newAcc;

  while(choice != 7){
    choice = menu();
    switch(choice){
      case 1:
        newAcc = create_account();
        printf("\t\t\t\tNew account created successfully!\n");
        sleep(5);
        FILE *fp;
        fp = fopen("acc", "a+");
        fprintf(fp, "%d,", newAcc->id);
        fprintf(fp, "%s,", newAcc->name);
        fprintf(fp, "%s,", newAcc->surname);
        fprintf(fp, "%s,", newAcc->address);
        fprintf(fp, "%s,", newAcc->phone);
        fprintf(fp, "%f,", newAcc->balance);
        fprintf(fp, "%s,", newAcc->createdDate);
        fprintf(fp, "%s\n", newAcc->lastOpDate);
        fclose(fp);
        break;
      case 2:
        update_account();
        printf("\tPress 'Enter' for menu.\n\n\n");
        scanf("%c", c);
        scanf("%c", c);
        break;
      case 3:
        transactions();
        printf("\tPress 'Enter' for menu.\n\n\n");
        scanf("%c", c);
        scanf("%c", c);
        break;
      case 4:
        check_detail();
        printf("\tPress 'Enter' for menu.\n\n\n");
        scanf("%c", c);
        scanf("%c", c);
        break;
      case 5:
        delete_account();
        printf("\tPress 'Enter' for menu.\n\n\n");
        scanf("%c", c);
        scanf("%c", c);
        break;
      case 6:
        customers_list();
        printf("\tPress 'Enter' for menu.\n\n\n");
        scanf("%c", c);
        scanf("%c", c);
        break;
      case 7:
        printf("\t\t\t\tHave a good day!");
        sleep(3);
        break;
    }
  }

  return 0;
}

Github: https://github.com/janFrancoo/C-Projects/blob/master/Bank%20Customer%20Management%20Project/bank_customer_management.c


Sonraki Yazı: Calendar App
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.